Veoautojuht (täiskasvanutele)

Õppekava Veoautojuht
Õppeaeg/maht 30 EKAP / 6 kuud
Õppeliik/tüüp 4. tase/ esmaõpe 
Eeltingimused õppima võib asuda põhiharidusega isik, kelle tervislik seisund vastab liiklusseadusega kehtestatud tervisenõuetele, kes on 21 aastat vana ja kes omab B kategooria juhtimisõigust vähemalt 1 aasta (lõppastme koolitusest on möödunud 1 aasta)
Õppekeel eesti
Õppetöö korraldus sessioonõpe, õppetöö algus kahel korral aastas: septembris ja jaanuaris.  
Omandatavad kvalifikatsioonid EKR tase 4 kutseõppes loetakse lõpetatatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonil vastavate õpiväljundite saavutamist ja on sooritatud positiivsele tulemusele eriala eksam
VASTUVÕTT Vastuvõtt algab 01.04.2024.

Veoautojuhi erialale õppima asujal peab olema valmisolek õppepraktika  läbimiseks veosevedu korraldavas ettevõttes, kus juhendajaks on veoseveo pädevustunnistust omav isik.

Pingerea määramise aluseks on avalduse esitamise aeg ja motivatsioonikiri.  Alus: Majandus- ja taristuministri määrus nr. 29  06.06.2018. a.

NB!  Mootorsõidukijuhtide õppetöö korraldus ja eeskirjad Kehtna KHK-slink opens on new page

Veoautojuhid veavad nii riigisiseseid kui ka rahvusvahelisi veoseid. Nad peavad kauba õigel ajal sihtkohta toimetama, järgides veondusfirma, kauba tellija ja kauba saaja antud juhiseid ning valdkonda puudutavaid seadusi. Nad vastutavad kauba säilimise ja
vigastusteta kohaletoimetamise eest.
Veoautojuhi töös on vajalik kategooria autojuhiloa olemasolu. Veoautojuhil peavad olema põhjalikud teadmised autode ehitusest, hooldamisest ja veoste laadimise põhimõtetest.
Ta peab oskama lugeda maanteekaarte ning tegutseda ohu- ja eriolukordades.
Ohtlike ainete vedude ja/või rahvusvaheliste vedude õiguse saab veoautojuht, kes on läbinud vastava täienduskoolituse. Rahvusvahelistel vedudel töötamine eeldab ka võõrkeeleoskust
ning rahvusvaheliste veostega seonduvate õigusaktide tundmist.

Veoautojuhina töötamine nõuab emotsionaalset stabiilsust, head nägemist, pinge- ja stressitaluvust, oskust planeerida oma tööd ja aega, täpsust, analüüsivõimet, vastutustunnet,
arvestamist teiste liiklejatega, kiiret reageerimist ja õiget tegutsemist ekstreemolukordades.
Teenindamisega seotud ametis peab autojuht olema korrektse välimusega, sõbralik, kannatlik, suutma suhelda ja toime tulla mitmesuguste inimestega.

Kaugsõiduautojuhid peavad olema iseäranis hea tervisega. Kõik veoautojuhid käivad regulaarselt arstlikus kontrollis, kus testitakse nende üldist tervislikku seisundit ning
nägemist ja kuulmist.

Põhiõpingute moodulid:

  1. Liiklusõpetus
  2. Erialane võõrkeel
  3. Sõiduki ehitus ja käsitsemine
  4. Veoste veo korraldus
  5. Veose laadimine ja kinnitamine
  6. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  7. Praktika

Lõputööd ja -eksamid:

Lõpueksam

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

ALLALAADIMISED

Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 05.02.2024.