ERASMUS+

Kõikidel Kehtna Kutsehariduskeskuse õpilastel on võimalik osa saada ERASMUS+ õpirändeprojektidest. Kutsehariduse poolelt on võimalik teha erialane praktika välismaal, üldhariduse valdkonnas on võimalus külastada teiste riikide koole ja näha, kuidas õppetöö on korraldatud. 

ERASMUS+ programm katab Sinu reisikulu ja elamiskulu vastavalt sihtriigile kehtestatud eelarve ulatuses. Sinu ülesanne on esindada kooli ja oma eriala tublilt! Õpirännete pikkused varieeruvad kutsehariduses alates 32-päevast kuni 60-päevani.

Kehtna Kutsehariduskeskust on tunnustatud ERASMUS+ õpirände akrediteeringuga.

Välispraktikale kandideerimise tingimused:

Õpirändesse saavad kandideerida kõik kooli õpilased õpingute ajal ja aasta jooksul pärast lõpetamist.

1. Õppevõlgnevuste puudumine;

2. Õpirändesse minemise hetkel peaksid olema täisealine;

3. Inglise keele oskus suhtlustasandil;

4. Rühmajuhata ja valdkonnajuhi poolt roheline tuli.

Välispraktikad 2023/2024 õppeaastal

1. Küpros

2. Pranstusmaa

3. Hispaania

4. Malta

5. Holland

6. Island

7. Saksamaa

 

Lisainfo ERASMUS+ kohta
Lisainfo ERASMUS+ kohta
Avaldatud 22.02.2023. Viimati muudetud 02.11.2023.