Missioon, visioon ja väärtused

Missioon

Kehtna Kutsehariduskeskus tagab kutseõppe taseme-, ümber- ja täiendusõppijaile kvaliteetse õpikeskkonna ja loob kooli õppevaldkondades õppijaile elukestva õppe võimalused.
Jätkusuutliku õppe alustaladeks on:

  • efektiivne ja optimaalne õppemetoodika ja –korraldus;
  • õppijat toetav tugitegevuste võrgustik elukestva õppe ajastul;
  • kaasaegne ja pidevas arengus õpitaristu;
  • kvalifitseeritud ja motiveeritud õppe- ja tugipersonal.

Visioon

Kehtna Kutsehariduskeskus on positsioneerunud Eestis ja rahvusvaheliselt uuenduslikke õppemetoodikaid ja didaktikaid pakkuva koolina ning tunnustatud taseme-, ümber- ja täiendusõppekeskusena.

Kooli üldeesmärk

Koolis antav haridus on kvaliteetne ja õppijatele võimetekohane, tagades neile nii isikliku kui ka tööalase toimetuleku erinevatel eluperioodidel, ning on töömaailma vajadustest lähtuv.

Kooli põhiväärtused

  • Koostöö ja kaasatus – kõigis ja kõiges näeme esmalt koostöövõimalusi, mitte vastasseisu (koos ühise ja selge eesmärgi poole)
  • Meisterlikkus ja kompetents – oleme nõudlikud ja enesekriitilised töö kvaliteedi suhtes
  • Paindlikkus ja avatus – reageerime kiiresti vajalikele muutustele ja räägime ning kuulame inimesi
  • Õppiv ja ühiskonna nõudmistega kohanev organisatsioon – omandame uusi teadmisi- oskusi ja rakendame neid kiiresti õppetöös
Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 20.02.2023.