Üldinfo

Üldinfo

Kehtna kooli ajalugu on pikk ja kirju. Ametialast haridust saab Kehtnas omandada 1925. aastast, kui asutati Kehtna Kõrgem Tütarlaste Põllutöö ja Majapidamise Kool.
Alates 2016. aasta juunist kannab kool nimetust Kehtna Kutsehariduskeskus (Kehtna KHK, KKHK). Kehtna KHK on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus, kus õpib ca 600 õpilast kutseõppes ning siia lisanduvad ümber- ja täiendusõppijad.

Meie koolis on võimalik haridust omandada viies valdkonnas:
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
ehitus
tehnika
toitlustus

üldharidusõpe (7.-12.klass)

Kehtna KHK-s õpetatakse ainukesena Eestis liikurmasinate tehnikuid ja keskhariduse baasil maamõõtmist. Koolil on kutseeksamikeskuse õigused kuues kutsealavaldkonnas.

Alates 2021 aasta sügisest on koolis võimalik jätkata üldharidusõpinguid kooli mittestatsionaarses üldharidusõppe valdkonnas.

Koolis on kasutusel elektroonne õppeinfosüsteem tahvel, põhiline töötajate, õpilaste ja nende vanemate infoallikas. Tugisüsteem toetab õppijat, kellele on tagatud rühmajuhataja,
sotsiaalpedagoogi, aineõpetajate jt koolitöötajate abi.

Kehtna Kutsehariduskeskus asub Tallinn- Viljandi mnt 70 kilomeetril Kehtna alevikus. Kooli õppekompleks koosneb neljast lähestikusest hoonest, õppesõiduväljakust ja staadionist.
Kooli campus– tüüpi õppekompleks on renoveeritud ja vastab kaasaegsetele õppetingimustele.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 22.03.2023.