Kutsevaliku õpe

Kehtna Kutsehariduskeskus pakub võimalust osaleda kutsevaliku õppel.

Kutsevaliku õppe peamiseks sihtrühmaks on kuni 25 a noored, kellel puuduvad oskused või valmidus valida eriala, kelle on vähesed akadeemilised või sotsiaalsed oskused, ebapiisav valmidus jätkata õpinguid, valida eriala, suunduda tööturule või ebapiisav eesti keele oskus on tekitanud vajaduse süsteemse lisatoe järele. Haridusnõue puudub, õppima võivad asuda ka põhihariduseta noored.

2023/24 õa piloteerime kutsevaliku õpet vajaduspõhiselt või koostöös üldhariduskoolidega. Küsimuste korral võtta ühendust karmen.selter@kehtna.edu.ee 

 

Õppekavad:

Kutsevalik 30link opens on new page

Kutsevalik 60link opens on new page

Avaldatud 18.04.2023. Viimati muudetud 11.08.2023.