Erialad, valdkonnad

Kehtna Kutseharidukeskuses on võimalik õppida viiel erineval suunal nii põhikooli järel kui täiskasvanuna. 

Meie viis valdkonda on:

1) Üldharidusvaldkond (täiskasvanute gümnaasium)

2) Ehitusvaldkond

3) Tehnikavaldkond

4) Toitlustusvaldkond

5) IT-valdkond

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 20.02.2023.