Mootorsõidukitehnik (täiskasvanutele)

Õppekava Mootorsõidukitehnik spetsialiseerumisega (sõiduautod, liikurmasinad, veoautod-ja bussid) 
Õppeaeg/maht 90 EKAP / 2a
Õppeliik/tüüp 4. tase/ esmaõpe 
Eeltingimused õppima võib asuda vähemalt põhiharidusega isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud eriala
Õppekeel eesti
Õppetöö korraldus sessioonõpe
Omandatavad kvalifikatsioonid vastavalt spetsialiseerumisele (sõiduautotehnik, liikurmasinatehnik, veo-ja bussitehnik 4.tase)
VASTUVÕTT

Vastuvõtt algab 01.04.2024.

Liikurmasinatehnik

 

ESITA AVALDUS SIINlink opens on new page

Liikurmasinatehnik hooldab, otsib vead ja remondib liikurmasinaid. 

Liikurmasin on koondnimetus rasketehnikale, nagu traktor, metsatöömasin, ekskavaator, buldooser jm ehitusmasin, samuti spetsiaaltehnika,
mida kasutab kaitsevägi, politsei ja päästeteenistus.

Töökohad ootavad liikurmasinate esindustes ning remondi- ja hooldusettevõtetes.

 

Sõiduautotehnik

ESITA AVALDUS SIINlink opens on new page

Sõiduautotehniku töö on mootorsõidukite ülevaatamine, uurimine, reguleerimine, vigastatud osade asendamine ja ümberehitamine. Ta koostab, paigaldab, teenindab ja remondib sõiduautodel
ning teistel liiklusvahenditel kasutatavaid mootoreid ning mehaanilisi seadmeid.Paljudes ettevõtetes kuulub sõiduautotehniku tööülesannete hulka ka vajalike varuosade tellimine.

Sõiduautotehnik peab auto tehnilisi probleeme kiirelt ja täpselt diagnoosima. Oluline on suutlikkus teha meeskonnatööd, sest sageli tegeleb ühe autoga korraga mitu spetsialisti, nt autoelektrik. Ka suhtlemisoskust läheb tarvis – tuleb ära kuulata ja täpsustada kliendi probleemid ning soovid, jagada teavet ja nõuandeid. Tööülesandeid täites tuleb järgida tööohutuseeskirju ja kvaliteedinõudeid. Vajalik on sõiduki juhtimise oskus.
Aeg-ajalt on vaja teha ka keevitustöid, nii et keevitamisoskus kulub samuti marjaks ära.

 

Veoauto-ja bussitehnik

 

ESITA AVALDUS SIINlink opens on new page

Veoauto- ja bussitehnik hooldab, otsib vead ja remondib veoautosid ja busse.
Tehnik peab masina tehnilisi probleeme kiirelt ja täpselt diagnoosima. Ta peab suutma lugeda tehnilisi jooniseid ja skeeme, mõistma, kuidas sõiduki erinevad osad ja sõlmed üksteist mõjutavad, tundma diagnostikas, remondil ja hooldamisel vajalikke töövõtteid-tehnoloogiaid, kütuseid, õlisid, määrdeaineid, erivedelikke jt hooldus- ja remondimaterjale, nende omadusi ning kasutusvõimalusi.

Oluline on suutlikkus teha meeskonnatööd, sest sageli tegeleb ühe masinaga korraga mitu spetsialisti.  Ka suhtlemisoskust läheb tarvis – tuleb ära kuulata ja täpsustada kliendi probleemid ning soovid, jagada teavet ja nõuandeid.
Tööülesandeid täites tuleb järgida tööohutuseeskirju ja kvaliteedinõudeid. Vajalik on sõiduki juhtimise oskus. Aeg-ajalt on vaja teha ka keevitustöid, nii et keevitamisoskus kulub samuti marjaks ära.

 

Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 22.02.2024.