IT-turvaspetsialist (täiskasvanutele)

Õppekava IT-TURVASPETSIALIST
Õppeaeg/maht 60 EKAP/1a
Õppeliik/tüüp 5. tase/ jätkuõpe
Eeltingimused viienda taseme jätkuõppes õpingute alustamise tingimus on vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu
Õppekeel eesti
Õppetöö korraldus sessioonõpe
Omandatavad kvalifikatsioonid IT-turvaspetsialist tase 5
VASTUVÕTT Esita avaldus hiljemalt 30.06.24 SIIN.link opens on new page

Õppekava õpiväljundid:
1) Teada infoturbe halduse põhialuseid
2) Rakendada protsesse, mis tagavad IKT-süsteemide turvalisuse ja osaleda nende protsesside kujundamisel ja arendamisel
3) Luua ja hoida positiivseid ärisuhteid partneritega, juurutades organisatsioonilisi protsesse ja olles kooskõlas nendega.
4) Hallata IT-süsteeme turvalisel viisil ja osaleda nende süsteemide kujundamisel ning arendamisel

Põhiõpingute moodulid 

  1. Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  2. Infoturbe haldamine
  3. Organisatsiooni talitluspidevuse haldamine
  4. Teenuse osutamine
  5. IT-lahenduste toimimise tagamine
  6. IT-turvaspetsialist praktika

Valikõpingute moodulid 

  1. Juniper võrguseadmed
  2. Skriptimine
  3. Andmebaaside turvalisus
Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 21.05.2024.