Noorem tarkvaraarendaja (täiskasvanutele)

Õppekava Noorem tarkvaraarendaja
Õppeaeg/maht 120 EKAP/ 2a
Õppeliik/tüüp 4. tase/ esmaõpe
Eeltingimused

keskharidus

Õppekeel eesti
Õppetöö korraldus sessioonõpe
Omandatavad kvalifikatsioonid noorem tarkvaraarendaja, tase 4
VASTUVÕTT

Esita avaldus hiljemalt 30.06.24 SIINlink opens on new page.

Noorem tarkvaraarendaja tööülesannete hulka kuulub: lähtekoodi kirjutamine, ta osaleb süsteemi võimaliku disaini väljatöötamisel, pakkub erinevaid tehnilisi lahendusi. Lähtekoodi kirjutab vastavalt väljatöötatud ja kokkulepitud disainile. Noorem tarkvaraarendaja töö eeldab analüütilist ja loovat tehnilist mõtlemist ning pidevat kutsealast enesetäiendamist. Peab mõistma süsteemi erinevate komponentide omavahelist mõju ning oskama sellega muudatuste ja arenduste tegemisel arvestada.

IT- valdkonnas on tähtsal kohal loogiline, algoritmiline ja analüütiline mõtlemine. Tööülesannete täitmisel on suureks abiks matemaatika- ja füüsikaalased teadmised ning oskused. Näiteks veebiarenduses otsitakse pädevat spetsialisti, kes on piisavalt loominguline, et luua omapärane disain, ning piisavalt nutikas, et veeb lõpuni valmis arendada. Kuna info- ja telekommunikatsiooni (IKT) osakaal ka teistes sektorites kasvab, suureneb tööjõu nõudlus alati kiiremini kui pakkumine.

Põhiõpingute moodulid:

 1. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 2. IT- valdkonna alusteadmised
 3. Programeerimise alused
 4. Tarkvara arendusmeetodid
 5. Andmebaasisüsteemid
 6. Veebirakenduste loomine
 7. Tarkvarasüsteemide testimine
 8. Hajusrakenduste alused
 9. Programeerimine II
 10. IT- juhtimine ja rakendamine organistatsioonides
 11. Praktika (Noorem tarkvaraarendaja)

Valikõpingute moodulid:

 • Mobiilirakenduste arendaja
 • Veebirakenduste arendaja
 • Andmebaasirekenduste arendaja.

IKT-tööstusharu on tänaseks tohutult arenenud ja on tihedalt seotud paljude teiste valdkondadega, nagu metsandus, põllumajandus, äri, pangandus, meditsiin, muusikatööstus jne. See tähendab, et spetsialistil on võimalik saada hea töökoht ükskõik, millises tööstusharus ning seeläbi on võimalik siduda erinevad huvid või pädevused. Tihtilugu on asutustes oma IT-meeskonnad, mistõttu oodatakse IT-spetsialistidelt head meeskonnatööoskust. Arvutivõhikutest kolleegidele appi tõtates
peab IT-spetsialist olema hea suhtleja ning kannatlik kuulaja ja selgitaja.
IT- on valdkond, mis areneb tohtu kiirusega, seega peab üks hea IT- spetsialist olema valmis ennast pidevalt erialaselt täiendama. Tänasel päeval on puudus mitmekülgselt
ettevalmistatud spetsialistidest.  Eestis on tavaline, kui häid spetsialiste ostetakse konkureerivatest firmadest üle.

Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 21.05.2024.