IT-süsteemide nooremspetsialist (täiskasvanutele)

Õppekava IT-süsteemide nooremspetsialist
Õppeaeg/maht 120 EKAP / 2a
Õppeliik/tüüp 4. tase/ esmaõpe
Eeltingimused õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid
Õppekeel eesti
Õppetöö korraldus sessioonõpe
Omandatavad kvalifikatsioonid IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
VASTUVÕTT Vastuvõtt algab 01.04.2024.

IT- süsteemide nooremspetsialisti tööülesannete hulka kuulub: IT-süsteemide komponentide ja lisaseadmete paigaldamine, tõrgete korral mittetoimivate IT-süsteemi komponentide tõrgete tuvastamine, võrguliikluse jälgimine ja dokumenteerimine, tööjaamade või serverite haldamine ja paigaldamine, rakenduste ja rakendusserverite hooldamine ning seadistamine.

IT- valdkonnas on tähtsal kohal loogiline, algoritmiline ja analüütiline mõtlemine. Tööülesannete täitmisel on suureks abiks matemaatika- ja füüsikaalased teadmised ning oskused. Näiteks veebiarenduses otsitakse pädevat spetsialisti, kes on piisavalt loominguline, et luua omapärane disain, ning piisavalt nutikas, et veeb lõpuni valmis arendada. Kuna info- ja telekommunikatsiooni (IKT) osakaal ka teistes sektorites kasvab, suureneb tööjõu nõudlus alati kiiremini kui pakkumine.

Põhiõpingute moodulid:

 1. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 2. IT korralduse alused
 3. IT valdkonna alusteadmised
 4. Arvutivõrgud
 5. Küberturvalisus
 6. Skriptimisvahendid
 7. Majutuskeskkonna riistvara
 8. Rakendusserverid
 9. Programeerimise alused
 10. Windows operatsioonisüsteemid
 11. Linux/BSD operatsioonisüsteemid
 12. Praktika (IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST)

Valikõpingute moodulid:

 1. Ettevõtlusõppe
 2. Võrguseadmed
 3. Kasutajatoe spetsialist
 4. Süsteemiadministraator
 5. Võrguadministraator
 6. Rakenduste administaator

Valikõpingu moodulid on ära jaotatud esimese ja teise aasta vahel. Esimesel aastal on võimalus õpilastel valida ettevõtlusõppe või võrguseadmete mooduli vahel. Teisel aastal saavad õpilased valida Kasutajatoe spetsialist, süsteemiadministraator, rakenduste administraator või võrguadministraator mooduli vahel.

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

IKT-tööstusharu on tänaseks tohutult arenenud ja on tihedalt seotud paljude teiste valdkondadega, nagu metsandus, põllumajandus, äri, pangandus, meditsiin, muusikatööstus jne. See tähendab, et spetsialistil on võimalik saada hea töökoht ükskõik, millises tööstusharus ning seeläbi on võimalik siduda erinevad huvid või pädevused. Tihtilugu on asutustes oma IT-meeskonnad, mistõttu oodatakse IT-spetsialistidelt head meeskonnatööoskust. Arvutivõhikutest kolleegidele appi tõtates peab IT-spetsialist olema hea suhtleja ning kannatlik kuulaja ja selgitaja.
IT on valdkond, mis areneb tohutu kiirusega, seega peab üks hea IT- spetsialist olema valmis ennast pidevalt erialaselt täiendama. Tänasel päeval on puudus mitmekülgselt ettevalmistatud spetsialistidest.  Eestis on tavaline, kui häid spetsialiste ostetakse konkureerivatest firmadest üle.

NB! Erialal õppimiseks on võimalik taodelada nii töötavatel kui töötutel inimestel Eesti Töötukassast “Tasemeõppes osalemise toetust”. Uuri tingimusi Eest Töötukassast  või lisatud lingilt ENNE avalduse esitamist kooli 

Tasemeõppes osalemise toetuse tingimusedlink opens on new pageTasemeõppes osalemise toetuse tingimused">

Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 05.02.2024.