IT-süsteemide nooremspetsialist (PÕHIKOOLI JÄREL)

Õppekava IT-süsteemide nooremspetsialist
Õppeaeg/maht 180 EKAP / 3a
Õppeliik/tüüp 4. tase/ esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)
Eeltingimused õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid
Õppekeel eesti
Õppetöö korraldus päevaõpe
Omandatavad kvalifikatsioonid IT tugiiisik, tase 3
VASTUVÕTT Vastuvõtt algab 01.04.2024.
Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 05.02.2024.