Müürsepp (täiskasvanutele)

Õppekava Müürsepp
Õppemaht/aeg 90EKAP/1,5a
Õppeliik/tüüp
4. tase/esmaõpe (kutseõpe)
Eeltingimused Õppima võib asuda vähemalt põhiharidusega isik.
Õppekeel eesti
Õppetöö korraldus sessioonõpe
Omandatavad kvalifikatsioonid Müürsepp, tase 4 esmane kutse
VASTUVÕTT Töökohapõhine õpelink opens on new page

Müürsepa töö nõuab head tervist ja füüsilist vastupidavust, normaalset nägemist ning kõrgusekartmatust. Müürsepa töö on hästi tasustatud.  Töö ei sobi inimesele, kellel on tolmuallergia või astma.

Müürsepana pead:
tundma ehituse üldmõisteid ja termineid, töödel kasutatavate materjalide omadusi, tööde tehnoloogiaid ning ehitusseadmeid;
oskama lugeda ehitusjooniseid, mõõta, arvestada materjalikulu, koostada lihtsaid ehituseskiise;
oskama laduda erinevaid müüritisi, kandvaid ja mittekandvaid konstruktsioone, armeerida, valmistada karkasse ja raketisi ning paigaldama silluseid.

Tööga toimetulek eeldab kohuse- ja vastutustunnet, loogilist mõtlemist, ruumilist kujutlusvõimet, planeerimisoskust, liigutuste täpsust, käelist osavust, koormuse talumist, õpivalmidust ning oskust töötada meeskonnas. Vajalikud on tehniline taip ja hea koordinatsioon.

Spetsialiseeruda võib peale müürsepa õpet pottsepaks, läbides vastav õppekava, millega saadakse täiendav kutsetunnistus.
Tööaeg oleneb ehitusetapist, ilmastikust ja materjalide olemasolust. Sageli töötatakse ka nädalavahetustel ja hilisõhtuti.

Põhiõpingud (102 EKAP):

 1. Ehitusjoonestamise ja -mõõdistamise alused
 2. Ehituskividest müüritiste ladumine
 3. Hüdro- ja soojusisolatsioonitööd
 4. Krohvimistööd
 5. Praktika
 6. Sissejuhatus ehituserialade õpingutesse
 7. Väikeplokkmüüritiste ladumine
 8. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Valikõpingute moodulid (30 EKAP):

 1. Keel ja kirjandus
 2. Kunstiained
 3. Loodusained
 4. Matemaatika
 5. Sotsiaalained
 6. Võõrkeel

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 30.05.2024.