Betoonkonstruktsioonide ehitus (täiskasvanutele)

Õppekava Betoonkonstruktsioonide ehitaja
Õppeaeg/maht 60 EKAP/1a
Õppeliik/tüüp 4.tase/esmaõpe
Eeltingimused õppima võivad asuda isikud, kes on omandanud vähemalt põhihariduse
Õppekeel eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS sessioonõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 esmane kutse
VASTUVÕTT Töökohapõhine õpelink opens on new page

Betoonkonstruktsioonide ehitaja tööülesanded hõlmavad tegevusi betooni valmistamisest kuni ehituskonstruktsiooni valmimiseni ja valmis elementide paigaldamiseni ehitusplatsil. Ka oma töökoha korraldamine, seadmete-masinate korrashoid, avade katmine ning piirete paigaldamine kuuluvad betoneerija tegevusalasse.

Põhiõpingud (79 EKAP):

 1. Sissejuhatus ehituserialade õpingutesse
 2. Betoonitööd
 3. Ehitusjoonestamise ja -mõõdistamise alused
 4. Hüdro- ja soojusisolatsioonitööd
 5. Praktika
 6. Õpitee ja töö muutvas keskkonnas

Üldõpingud (30 EKAP):

 1. Keel ja kirjandus
 2. Kunstiained
 3. Loodusained
 4. Matemaatika
 5. Sotsiaalained
 6. Võõrkeel

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

Millega tuleb arvestada, kui sul on soov betoonkonstruktsioonide ehitajaks saada?
Betoonkonstruktsioonide ehitaja töö nõuab head tervist ja füüsilist vastupidavust, normaalset nägemist ning kõrgusekartmatust. Betoonitöö ei sobi inimesele, kellel on tolmuallergia või astma.

Betoonkonstruktsioonide ehitajana pead:
tundma ehituse üldmõisteid ja termineid, betoonitöödel kasutatavate materjalide omadusi, betoonitöö tehnoloogiaid ning ehitusseadmeid;
oskama lugeda ehitusjooniseid, mõõta, arvestada materjalikulu, koostada lihtsaid ehituseskiise;
oskama teha betoonitöid, armeerida, valmistada karkasse, põrandaid ja vahelagesid ning raketisi.

Tööga toimetulek eeldab kohuse- ja vastutustunnet, loogilist mõtlemist, ruumilist kujutlusvõimet, planeerimisoskust, liigutuste täpsust, käelist osavust, koormuse talumist, õpivalmidust ning oskust töötada meeskonnas. Vajalikud on tehniline taip ja hea koordinatsioon.

Betoonkonstruktsioonide ehitaja võib töötada nii tehases kui ka ehitusplatsil. Tehastes valmistatakse vundamendi- ja seinaelemente, poste, talasid, treppe jms. Valmistatakse ka suuremaid infrastruktuuri- ja keskkonnatooteid, nagu mahutid, silla- ja tunnelielemendid, piirded, raudteeliiprid ning ülesõiduelemendid.

Spetsialiseeruda võib sarrustajaks ehk ehituskarkasside ehitajaks ja paigaldajaks, betoneerijaks, betoontoodete valmistajaks ning betoonpindade viimistlejaks.
Tööaeg oleneb ehitusetapist, ilmastikust ja materjalide olemasolust. Sageli töötatakse ka nädalavahetustel ja hilisõhtuti.

Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 30.05.2024.