Kivi-ja betoonkontruktsioonide ehitus (PÕHIKOOLI JÄREL)

ÕPPEKAVA Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus
ÕPPEMAHT/AEG 180 EKAP/3a
ÕPPELIIK/TÜÜP
4. tase/ esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)
EELTINGIMUSED õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal
ÕPPEKEEL eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
päevane õpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID Müürsepp, tase 4 esmane kutse; Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 esmane kutse
VASTUVÕTT Esita avaldus hiljemalt 30.06.24 SIINlink opens on new page

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja tööülesanded hõlmavad tegevusi betooni valmistamisest kuni ehituskonstruktsiooni valmimiseni ja valmis elementide paigaldamiseni ehitusplatsil. Ka oma töökoha korraldamine, seadmete-masinate korrashoid, avade katmine ning piirete paigaldamine kuuluvad ehitaja tegevusalasse.

Põhiõpingute moodulid:

 1. Sissejuhatus kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse eriala õpingutesse
 2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 3. Ehitusjoonestamise alused
 4. Ehitusmõõdistamise alused
 5. Troppimine ja tõstetööd
 6. Krohvimistööd
 7. Hüdro- ja soojusisolatsioonitööd
 8. Müüritööde alused
 9. Müüritööd
 10. Müüritööde praktika
 11. Betoonitööd
 12. Betoonitööde praktika

Valikõpingute moodulid:

 1. Kiviaiad ja -sillutised
 2. Üldkehaline ettevalmistus
 3. Riigikaitseõpetus
 4. Kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamine
 5. Pottsepatööd
 6. Raketiste ehitamine ja paigaldamine
 7. CAD joonestamine
 8. Erialane võõrkeel
 9. Plaatimistööd

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

Millega tuleb arvestada, kui sul on soov kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitajaks saada?
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja töö nõuab head tervist ja füüsilist vastupidavust, normaalset nägemist ning kõrgusekartmatust. Töö ei sobi inimesele, kellel on tolmuallergia või astma.

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitajana pead:
tundma ehituse üldmõisteid ja termineid, töödel kasutatavate materjalide omadusi, tööde tehnoloogiaid ning ehitusseadmeid;
oskama lugeda ehitusjooniseid, mõõta, arvestada materjalikulu, koostada lihtsaid ehituseskiise;
oskama teha betoonitöid, armeerida, valmistada karkasse, põrandaid ja vahelagesid ning raketisi.

Tööga toimetulek eeldab kohuse- ja vastutustunnet, loogilist mõtlemist, ruumilist kujutlusvõimet, planeerimisoskust, liigutuste täpsust, käelist osavust, koormuse talumist, õpivalmidust ning oskust töötada meeskonnas. Vajalikud on tehniline taip ja hea koordinatsioon.
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja võib töötada nii tehases kui ka ehitusplatsil.

Spetsialiseeruda võib sarrustajaks ehk ehituskarkasside ehitajaks ja paigaldajaks, betoneerijaks, betoontoodete valmistajaks betoonpindade viimistlejaks ning müürsepaks.
Tööaeg oleneb ehitusetapist, ilmastikust ja materjalide olemasolust. Sageli töötatakse ka nädalavahetustel ja hilisõhtuti.

Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 21.05.2024.