Abikokk (3.tase)

ÕPPEKAVA Abikokk
ÕPPEMAHT/AEG 60 EKAP / 1a
ÕPPELIIK/TÜÜP 3. tase/ esmaõpe
EELTINGIMUSED õpingute alustajatelt ei nõuta põhihariduse olemasolu
ÕPPEKEEL eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS päevaõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID kolmanda taseme kutseõppe lõpetanule väljastab kool lõputunnistuse koos hinnetelehega. Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutse „Abikokk, EKR tase 3“
VASTUVÕTT Vastuvõtt algab 01.04.2024.

 

Abikokk abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel, käitleb toiduaineid. Abikokk eeltöötleb toiduaineid, külmtöötleb köögivilju, valmistab vastavalt juhendile köögivilja-, teravilja- ja pastalisandeid ning nendest toite. Abikokk teeb puhastus- ja koristustöid ja järgib ettevõtte enesekontrolliplaani. Abikokk töötab meeskonnas juhendamisel.

Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 05.02.2024.