Kokk (põhikooli järel)

ÕPPEKAVA Kokk
ÕPPEMAHT/AEG 180 EKAP/3a
ÕPPELIIK/TÜÜP 4. tase/ esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)
EELTINGIMUSED õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid
ÕPPEKEEL eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS päevaõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID

õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Kokk, tase 4” vastavad kompetentsid

VASTUVÕTT Vastuvõtt algab 01.04.2024.

Kokk valmistab ja serveerib erinevaid toite vastavalt klientide vajadustele ja soovidele. Koka töö eeldab majanduslikku mõtteviisi, tähtis on oskus planeerida oma tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt. Samuti on oluline oskus töötada meeskonnas.

Koka õppekava lõpetanul on võimalik tööle asuda erinevates majutus-ja toitlustusettevõtetes, haridusasutuste toitlustuses, personalitoitlustuse ettevõtetes, restoranides, kohvikutes, bistroodes, catering- ides.

Eriala õppimine eeldab käelist osavust, head maitsemeelt kiiret reaktsiooni, oskust jaotada

tähelepanu üheaegselt mitmele tööle, väga head füüsilist ja vaimset vastupidavust, puhtusearmastust.

Allalaadimised

Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 05.02.2024.