Kokk (täiskasvanutele)

ÕPPEKAVA Kokk
ÕPPEMAHT/AEG 120 EKAP / 2a
ÕPPELIIK/TÜÜP 4. tase/ esmaõpe
EELTINGIMUSED õppima võib asuda vähemalt põhiharidusega isik
ÕPPEKEEL eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS sessioonõpe (kord kuus, teisipäevast neljapäevani) 
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID Kokk, EKR tase 4
VASTUVÕTT Vastuvõtt algab 01.04.2024.

Hea kokk on tõeline kunstnik, ta valmistab toitu, tunneb hästi inimloomust ning on hea suhtleja.
Kokandus on Eestis üsna populaarne. Tänapäeval on koka roll enam kui pelgalt köögitöölise oma.

Millega tuleb arvestada, kui sul on soov kokaks saada?
Esmatähtsad on kirg toidutegemise vastu, tahe õppida, pingetaluvus, koostööoskus ja vastutusvõime. Lisaks tunneb õppinud kokk sobilikke tehnoloogiaid ja valmistusviise, toitainete sisaldust toiduainetes, töötlemisprotsesside põhjuseid ja oskab luua seoseid , enda tööd planeerida ja analüüsida. Kokk peab tundma oma toorainet. Esiteks juba sellepärast, et teada, millist toorainet mil moel on võimalik töödelda. Teisalt on äärmiselt oluline loomingulisus,
leidmaks tavapärasele toorainele uusi kasutus- ja valmistusviise.

Professionaalse koka töö eeldab head koostöö- ja suhtlemisoskust. Toitlustusasutuses on lisaks peakokale veel palju abilisi, nagu nõudepesija, klienditeenindaja, abikokk jt. Tänane klient ei otsi kõhutäit, vaid elamust. Seepärast on koka töös olulisel kohal arenenud ilumeel ning hea värvi-, maitse- ja lõhnataju. Samuti peab hea kokk oskama ennast turundada ja esindada.

Tippkokaks kujunemine ja õppimine võtab aega nagu igal teisel erialalgi. Tuntus ja kõrgelennuline karjäär ei tule üleöö. Sellegipoolest võib alustav kokk, kelles on palju tahet, kirge ja loomingulisust, üsna kiiresti tippu jõuda. Praegugi on Eestis palju andekaid noori, kellel on oma restoran. Teisalt töötavad kokad lisaks restoranidele väiksemates toitlustusasutustes, lasteaedades, koolides ja suurköökides, kus kokatööl on väga oluline roll.

Allalaadimised

Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 05.02.2024.