Vastuvõtu tingimused ja kord

VASTUVÕTT 2023/2024 ÕPPEAASTAKS ALGAB 01.04.2023

Vestlused kandidaatidega toimuvad 04.07.2023.

ÜLDHARIDUSÕPE (7.-12.klass)

ÜLDHARIDUSÕPPESSE asumisel esitatavad dokumendid

7.-9. klassi õppima asumiseks on vaja:
1) väljavõte õpilasraamatust (koopia)
2) isikut tõendav dokument (koopia)
3) avaldus (täidetakse SAIS või kohapeal)
4) alla 17 eluaastat tuleb juurde lisada ka Rajaleidja komisjoni otsus

10. klassi õppima asumiseks on vaja:
1) põhikooli lõputunnistus (koopia)
2) isikut tõendav dokument (koopia)
3) avaldus (täidetakse SAIS või kohapeal)

11. ja 12. klassi õppima asumiseks on vaja:
1) väljavõte õpilasraamatust (eelmisest koolist)
2) isikut tõendav dokument (koopia)
3) avaldus (täidetakse SAIS või kohapeal)

Dokumentide vastuvõtt üldharidusõppesse (põhikooli 7.- 9. klass ja gümnaasiumiaste)  toimub aastaringselt. Info tel: 487 5246, e-post: kehtnakhk@kehtna.edu.ee

KUTSEÕPE (ehitus, toitlustus, tehnika, IT)

MÕLEMAL SUUNAL SAAB DOKUMENTE ESITADA LÄBI SISSEASTUMISE INFOSÜSTEEMI SAIS (WWW.SAIS.EE)  VÕI KOHAPEAL TEISIPÄEVITI 10.00- 16.00.

NB! JUULIS DOKUMENTIDE VASTUVÕTT AINULT LÄBI WWW.SAIS.EE

link opens on new page">

KUTSEHARIDUS (toitlustus, IT, tehnika, ehitus)

KUTSEÕPPESSE asudes tuleb esitada:

  • avaldus (elektroonselt www.sais.ee)link opens on new page – sisenemiseks vajalik ID-kaart või mobiil-ID. VAJA LÄHEB KA ID-KAARDI PAROOLE!
  • digitaalne foto 3×4 cm (saab lisada avaldusele SAIS-is ja kasutada ID-kaardi fotot)
  • haridust tõendavad dokumendid– alates 2004 kevadest on põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise dokumendid ja keskmised hinded elektroonselt süsteemis olemas. Varem lõpetanutel tuleb koopia tunnistustest süsteemi üles laadida.
  • vanema nõusolek-  kui oled alaealine (noorem kui 18 aastane), siis on vaja kutseõppesse õppima asumiseks  vanema või eestkostja kirjalik nõusolek. Vanema nõusoleku vorm lae alla SIITlink opens on new page (saab lisada avaldusele digitaalselt allkirjastatuna SAISlink opens on new page-is või kohapeal esitada paberkandjal).

link opens on new page">

Muud dokumendid:

  • Erivajadustega õppija rehabilitatsiooniplaan (kui plaan näeb ette tegevusi või teateid koolile).
  • Mootorsõidukijuhid (kutseõppe suunal: veoautojuht, bussijuht, liikurmasinajuht) esitavad oma juhiloa mõlema poole koopia ja perearsti poolt väljastatud mootorsõidukijuhi kehtiva tervisetõendi vastava kategooria taotlemiseks.

Kutsehariduse liigid leiad SIITlink opens on new page.

Õppetöö vorm

Kutseõppes saab õppida statsionaarses või mittestatsionaarses õppevormis. Neid eristatakse iseseisva töömahu alusel. Statsionaarne õpe ( nimetatakse ka päevane õpe) eeldab igapäevast osavõttu õppetööst. Statsionaarses õppevormis moodustab iseseisev töö 15-50% õpingute kogumahust.
Mittestatsionaarses õppevormis on iseseisva töö maht enam kui 50% õpingute kogumahust. Seda õpet nimetatakse ka sessioonõppeks, mis tähendab, et koolis tuleb käia mingi aja tagant kindlatel päevadel ning ülejäänud aeg tuleb õppida iseseivalt.

Õppetöö Kehtna Kutsehariduskeskuses on erinevatel õpperühmadel korraldatud erinevalt.
Päevane õpe tähendab, et õppetöö toimub reeglina esmaspäevast reedeni ajavahemikul 8.30-16.00. Päevane õppetöövorm sobib eelkõige põhikoolijärgsetele noortele, kes ei käi veel igapäevaselt tööl. Enamasti õpivad statsionaarses õppes kutsekeskharidust omandavad õppegrupid.

Sessioonõpe tähendab, et õppetöö on korraldatud 3-päevaste sessioonidena kord kuus või mõnel päeval nädalas (üldharidusõpingud). Selline õppetöövorm sobib eelkõige töötavatele täiskasvanutele. Mittestatsionaarses õppes õpivad Kehtna KHK-s kutseõppe- ja üldharidusõpingute grupid.

Õppekava tüüp

Esmaõppe puhul ei eeldata õppijalt eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Enamus Kehtna KHK õppekavadest on esmaõppe õppekavad.
Jätkuõppe puhul on õppima asumise eelduseks eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 09.02.2023.