KUTSEÕPE (ehitus, toitlustus, tehnika, IT)

KUTSEÕPPESSE asudes tuleb esitada:

  • avaldus (www.sais.ee)link opens on new page – sisenemiseks vajalik ID-kaart või mobiil-ID. VAJA LÄHEB KA ID-KAARDI PAROOLE!
  • digitaalne foto 3×4 cm (saab lisada avaldusele SAIS-is ja kasutada ID-kaardi fotot)
  • haridust tõendavad dokumendid– alates 2004 kevadest on põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise dokumendid ja keskmised hinded elektroonselt süsteemis olemas. Varem lõpetanutel tuleb koopia tunnistustest süsteemi üles laadida.
  • vanema nõusolek-  kui oled alaealine (noorem kui 18 aastane), siis on vaja kutseõppesse õppima asumiseks  vanema või eestkostja kirjalik nõusolek. Vanema nõusoleku vorm lae alla SIITlink opens on new page (saab lisada avaldusele digitaalselt allkirjastatuna SAISlink opens on new page-is või kohapeal esitada paberkandjal).

Muud dokumendid:

  • Erivajadustega õppija rehabilitatsiooniplaan (kui plaan näeb ette tegevusi või teateid koolile).
  • Mootorsõidukijuhid (kutseõppe suunal: veoautojuht, bussijuht, liikurmasinajuht) esitavad oma juhiloa mõlema poole koopia ja perearsti poolt väljastatud mootorsõidukijuhi kehtiva tervisetõendi vastava kategooria taotlemiseks.

Kutsehariduse liigid leiad SIIT.

Õppetöö vorm

Kutseõppes saab õppida statsionaarses või mittestatsionaarses õppevormis. Neid eristatakse iseseisva töömahu alusel. Statsionaarne õpe ( nimetatakse ka päevane õpe) eeldab igapäevast osavõttu õppetööst. Statsionaarses õppevormis moodustab iseseisev töö 15-50% õpingute kogumahust.
Mittestatsionaarses õppevormis on iseseisva töö maht enam kui 50% õpingute kogumahust. Seda õpet nimetatakse ka sessioonõppeks, mis tähendab, et koolis tuleb käia mingi aja tagant kindlatel päevadel ning ülejäänud aeg tuleb õppida iseseivalt.

Õppetöö Kehtna Kutsehariduskeskuses on erinevatel õpperühmadel korraldatud erinevalt.
Päevane õpe tähendab, et õppetöö toimub reeglina esmaspäevast reedeni ajavahemikul 8.30-16.00. Päevane õppetöövorm sobib eelkõige põhikoolijärgsetele noortele, kes ei käi veel igapäevaselt tööl. Enamasti õpivad statsionaarses õppes kutsekeskharidust omandavad õppegrupid.

Sessioonõpe tähendab, et õppetöö on korraldatud 3-päevaste sessioonidena kord kuus või mõnel päeval nädalas (üldharidusõpingud). Selline õppetöövorm sobib eelkõige töötavatele täiskasvanutele. Mittestatsionaarses õppes õpivad Kehtna KHK-s kutseõppe- ja üldharidusõpingute grupid.

Õppekava tüüp

Esmaõppe puhul ei eeldata õppijalt eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Enamus Kehtna KHK õppekavadest on esmaõppe õppekavad.
Jätkuõppe puhul on õppima asumise eelduseks eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu.

Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 17.04.2024.